XTREME Polster- und AlcantaraReiniger

SONAX
XTREME Polster- und AlcantaraReiniger

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

250 mL Spray kan   nkr 798,04 per Liter
nkr 199,51
400 mL Spray kan   nkr 532,43 per Liter
nkr 212,97

Produktdetaljer

XTREME Polster- und AlcantaraReiniger

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02061410
02063000
15381226
15381227
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700206304
4064700206144

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse