XTREME FelgenReiniger PLUS
 

SONAX
XTREME FelgenReiniger PLUS

700 mL Spray flaske
nkr 262,55

nkr 375,07 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

XTREME FelgenReiniger PLUS

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P301+P312a: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02304000
15381333
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700230408

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse