ScheibenEnteiser

SONAX
ScheibenEnteiser

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

400 mL Kan   nkr 137,40 per Liter
nkr 54,96
500 mL Spray flaske   nkr 136,08 per Liter
nkr 68,04
750 mL Spray flaske   nkr 101,41 per Liter
nkr 76,06

Produktdetaljer

ScheibenEnteiser

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03312410
03313000
03314410
15381246
789
797
EAN/GTIN 4064700331242
4064700331440
4064700331303

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse