ScheibenEnteiser

SONAX
ScheibenEnteiser

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

ScheibenEnteiser

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03312410
03313000
03314410
15381246
789
797
EAN/GTIN 4064700331242
4064700331440
4064700331303

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse