RostUmwandler und Grundierung
 

SONAX
RostUmwandler und Grundierung

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

RostUmwandler und Grundierung

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332: Farlig ved innånding.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03112000
15381245
EAN/GTIN 4064700311206

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse