ReifenFix

SONAX
ReifenFix

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

400 mL Spray flaske   nkr 559,05 per Liter
nkr 223,62
500 mL Kan   nkr 489,50 per Liter
nkr 244,75

Produktdetaljer

ReifenFix

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 04323000
04325000
15381238
15382087
EAN/GTIN 4064700432307
4064700432505

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse