PolsterSchaumReiniger treibgasfrei

SONAX
PolsterSchaumReiniger treibgasfrei

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

250 mL Spray kan   nkr 734,56 per Liter
nkr 183,64
400 mL Spray kan   nkr 498,95 per Liter
nkr 199,58

Produktdetaljer

PolsterSchaumReiniger treibgasfrei

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03061410
03062000
15381224
15381225
EAN/GTIN 4064700306141
4064700306202

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse