PROFILINE PolymerNetShield
 

SONAX
PROFILINE PolymerNetShield

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

PROFILINE PolymerNetShield

Safety Advice GHS

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02233000
15382088
EAN/GTIN 4064700223301

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse