LederPflegeLotion

SONAX
LederPflegeLotion

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

250 mL Kan   nkr 816,32 per Liter
nkr 204,08
500 mL Kan   nkr 503,08 per Liter
nkr 251,54

Produktdetaljer

LederPflegeLotion

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02911410
02912000
15381144
15381198
EAN/GTIN 4064700291140
4064700291201

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse