Kunststoff Neu Schwarz
 

SONAX
Kunststoff Neu Schwarz

100 mL Kan
nkr 202,37

nkr 2 023,70 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Kunststoff Neu Schwarz

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332: Farlig ved innånding.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 04091000
15326241
EAN/GTIN 4064700409101

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse