Ultimate Polish
 

MEGUIAR´S
Ultimate Polish

473 mL Flaske
nkr 291,98

nkr 617,29 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Ultimate Polish

Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15381657
5019216
EAN/GTIN 0070382006211

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse