Endurance High Gloss
 

MEGUIAR´S
Endurance High Gloss

473 mL Flaske
nkr 252,95

nkr 534,78 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Endurance High Gloss

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15381616
5007516
EAN/GTIN 0070382800147

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse