DR. WACK

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

750 mL Kan   nkr 378,48 per Liter
nkr 283,86
1 Stk   nkr 617,53 per Stk
nkr 617,53
5 l Canister   nkr 160,70 per Liter
nkr 803,52
10 l Canister   nkr 139,91 per Liter
nkr 1 399,10

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+P312a: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P280g: This phrase is currently not available
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 1241
1245
1253
1256
15141944
15141945
15783110
15783111
EAN/GTIN 4006539012411
4006539012565
4006539012534
4006539012459

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse