P21S Leichtmetall-Felgen-Reiniger
 

DR. WACK
P21S Leichtmetall-Felgen-Reiniger

1 l Spray flaske
nkr 244,86
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

P21S Leichtmetall-Felgen-Reiniger

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 1215
15287623
EAN/GTIN 4006539012152

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse