A1 Flugrost-Entferner Gel
 

DR. WACK
A1 Flugrost-Entferner Gel

500 mL Spray flaske
nkr 236,40

nkr 472,80 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

A1 Flugrost-Entferner Gel

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+P312a: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P280g: This phrase is currently not available
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287601
2550
EAN/GTIN 4006539025503

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse