WD-40 Specialist Motorbike Wachspolitur
 

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Wachspolitur

400 mL Spray kan
nkr 192,93

nkr 482,32 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

WD-40 Specialist Motorbike Wachspolitur

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410: Beskyttes mot sollys.
P412: Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.Gebrauchsnummern 14486417
56809
Field of operation Motorsykkel
EAN/GTIN 5032227001923

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse