HIGH PERFORMER

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 52,16 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 52,16
1 l Kan   nkr 200,21 per Liter
nkr 200,21
5 l Canister   nkr 88,70 per Liter
nkr 443,52
20 l Canister   nkr 47,19 per Liter
nkr 943,88

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14814102
14814103
14814104
14814105
15490325
18210
18211
18212
18213
18217
Field of operation Motorsykkel
Scooter
Release ACEA A3
API SJ
JASO MA
Viscosity 10W-40
Characteristics All-sesong olje
Low-viscosity olje
Syntetisk
Universal
EAN/GTIN 4032167182110
4032167182134
4032167182172
4032167182103
4032167182127

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse