SYNPOWER FE 5W30
 

VALVOLINE
SYNPOWER FE 5W30

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

SYNPOWER FE 5W30

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Gebrauchsnummern 15842564
872551
Field of operation Bil
Viscosity 5W-30
Series SYNPOWER FE
EAN/GTIN 8710941022062

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse