MAXLIFE 5W30

VALVOLINE
MAXLIFE 5W30

5 l Kan
nkr 534,22

nkr 106,84 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

MAXLIFE 5W30

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Gebrauchsnummern 15842594
15842637
872371
872794
Field of operation Bil
Viscosity 5W-30
Series MAXLIFE
EAN/GTIN 8710941021829
8710941022567

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse