Quartz Ineo MC3 5W-40

TOTAL
Quartz Ineo MC3 5W-40

1 l Kan
nkr 189,61
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Quartz Ineo MC3 5W-40

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P313: Søk legehjelp.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.Gebrauchsnummern 15922394
174776
Field of operation Bil
Release ACEA C3
API CF
API SN
BMW LL 04
DEXOS 2
Fiat 9.55535 S2
Ford WSS-M2C 917-A
MB 229.31
MB 229.51
Porsche A40
VW 502.00
VW 505.01
Viscosity 5W-40
EAN/GTIN 3425901075198

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse