QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

TOTAL
QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

1 l Kan
nkr 197,18
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not availableGebrauchsnummern 15922392
15922399
195282
195283
Field of operation Bil
Viscosity 0W-40
Series QUARTZ 9000 ENERGY
EAN/GTIN 3425901051666
3425901051642

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse