FS 5W-50

MOBIL
FS 5W-50

1 l Kan
nkr 232,29
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

FS 5W-50

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H401: Giftig for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 153632
15624891
Field of operation Bil
Viscosity 5W-50
EAN/GTIN 5425037864640

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse