FS 0W-40

MOBIL
FS 0W-40

1 l Flaske
nkr 215,44
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

FS 0W-40

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H401: Giftig for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 153672
153678
153681
153682
15624205
15624206
15624892
15683703
Field of operation Bil
Viscosity 0W-40
EAN/GTIN 5425037865067
5425037864992
5425037865074
5425037865043

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse