HIGH PERFORMER

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.Gebrauchsnummern 15841918
15841966
15842025
18053
18083
18085
Field of operation Hagearbeid utstyr
Skogbrukskjøretøy
Traktor
Release ACEA E3
API GL4
API SF
Viscosity 10W-30
Series STOU
EAN/GTIN 4051379516056
4051379517121
4051379516537

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse