10W-40 SHPD Ganzjahresöl

HIGH PERFORMER
10W-40 SHPD Ganzjahresöl

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

10W-40 SHPD Ganzjahresöl

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.Gebrauchsnummern 15841939
15841959
15841986
15841987
18075
18076
18077
18097
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA E7
API CF-4
API CG-4
API CH-4
API CI-4
API SL
Allison C-4
Caterpillar ECF 2 (ECF-1a)
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
Fiat 9.55535-D2
Fiat 9.55535-G2
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275-1
MB 228.3
MB 229.1
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Mack EO-N
Renault RLD-2
Volvo VDS-3
Viscosity 10W-40
Characteristics All-sesong olje
Series SHPD Ganzjahresöl
EAN/GTIN 4051379516261
4051379516735
4051379516469
4051379516742

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse