HIGH PERFORMER
0W-30 Ford

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

0W-30 Ford

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15490315
15490316
15490317
15490318
15490319
18325
18326
18327
18328
18329
Field of operation Bil
Release ACEA C2
FORD WSS M2C 950A
Viscosity 0W-30
EAN/GTIN 4051379515288
4051379515295
4051379515271
4051379515318
4051379515301

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse