LIQUI MOLY

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

500 mL Kan   nkr 186,74 per Liter
nkr 93,37
1 l Kan   nkr 135,00 per Liter
nkr 135,00

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 12301078
12301079
1406
1407
Field of operation Buss
Lette kommersielle kjøretøy
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL4
API GL5
API MT-1
MIL-L 2105 D
MIL-LPRF-2105 E
Viscosity 75W-90
Characteristics Semi-syntetisk
EAN/GTIN 4100420014079
4100420014062

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse