LIQUI MOLY

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

500 mL Kan   nkr 141,90 per Liter
nkr 70,95
1 l Kan   nkr 103,60 per Liter
nkr 103,60
20 l Canister   nkr 77,07 per Liter
nkr 1 541,35

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 1035
1047
12300939
12300946
12301077
1404
Field of operation Bil
Lette kommersielle kjøretøy
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL5
MAN 342 Typ-M1
MB 235.0
MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
Viscosity 85W-90
Characteristics Mineral
EAN/GTIN 4100420014048
4100420010477
4100420010354

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse