LIQUI MOLY

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 154,75 per Liter
nkr 154,75
500 mL Kan   nkr 532,62 per Liter
nkr 266,31
20 l Canister   nkr 124,42 per Liter
nkr 2 488,36

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 12301084
12301085
12301086
1413
1414
1415
Field of operation Bil
Buss
Lette kommersielle kjøretøy
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL5
MIL-L-2105 C
MIL-L-2105 D
Viscosity 75W-90
Characteristics Helsyntetisk
EAN/GTIN 4100420014147
4100420014130
4100420014154

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse