HIGH PERFORMER

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 54,38 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 54,38
5 l Kan   nkr 40,16 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 200,78
1 l Kan   nkr 205,30 per Liter
nkr 205,30
5 l Kan   nkr 92,23 per Liter
nkr 461,16
20 l Canister   nkr 50,14 per Liter
nkr 1 002,83

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14048
14049
14814039
14814040
14814053
14814074
14814075
17050
18039
18040
Field of operation Bil
Buss
Lette kommersielle kjøretøy
Maskiner
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL4
API GL5
Eston API MT 1
MAN 3343 ML
MAN 341
MAN 342
MB 235.0
MB 235.1
MIL-L-2105 D
Scania MIL-PRF-2105E
Scania TO 1
Scania TO 2
Volvo 97310
Volvo 97312
ZF TE-ML 01
ZF TE-ML 02
ZF TE-ML 05
ZF TE-ML 07
ZF TE-ML 08
Viscosity 80W-90
Characteristics Semi-syntetisk
Universal
EAN/GTIN 4032167180390
4032167180406
4032167170506
4032167140486
4032167140493

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse