CASTROL

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 279,53 per Liter
nkr 279,53
20 l Canister   nkr 139,47 per Liter
nkr 2 789,32

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.
Gebrauchsnummern 14580022
1543AD
1543AF
1543B0
1543B1
15625074
15625075
15625076
Field of operation Bil
Lette kommersielle kjøretøy
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL5
Scania ST0 1:0/2:0
Viscosity 75W-140
EAN/GTIN 4008177071751
4008177081415
4008177098390
4008177098406

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse