CASTROL

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 274,99 per Liter
nkr 274,99
20 l Canister   nkr 174,51 per Liter
nkr 3 490,16

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 12253107
15270628
15270629
15270630
1543C9
1543CF
1543DA
1543DD
Field of operation Buss
Lette kommersielle kjøretøy
Traktor
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL5
BMW LS
MB 235.61
ZF TE-ML 05D
ZF TE-ML 12D
ZF TE-ML 16G
ZF TE-ML 21D
Viscosity 75W-140
Characteristics Helsyntetisk
EAN/GTIN 4008177081330
4008177081316
4008177081323
4008177071744

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse