Syntrax Longlife 75W-90

CASTROL
Syntrax Longlife 75W-90

500 mL Kan
nkr 266,04

nkr 532,08 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Syntrax Longlife 75W-90

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.
Gebrauchsnummern 15270680
15270682
15270683
154F09
154F0E
154F10
Field of operation Bil
Lette kommersielle kjøretøy
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL5
MAN 342 Typ-S1
Scania ST0 1:0
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 12B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21B
Viscosity 75W-90
Characteristics Helsyntetisk
EAN/GTIN 4008177098512
4008177071768
4008177098505

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse