Syntrax Limited Slip 75W-140

CASTROL
Syntrax Limited Slip 75W-140

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Syntrax Limited Slip 75W-140

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 12253107
15270628
15270630
1543C9
1543CF
1543DD
Field of operation Buss
Lette kommersielle kjøretøy
Traktor
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL5
BMW LS
MB 235.61
ZF TE-ML 05D
ZF TE-ML 12D
ZF TE-ML 16G
ZF TE-ML 21D
Viscosity 75W-140
Characteristics Helsyntetisk
EAN/GTIN 4008177081330
4008177081323
4008177071744

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse