Kühlerfrostschutz VA-013
 

VAICO
Kühlerfrostschutz VA-013

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Kühlerfrostschutz VA-013

Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P501: Innhold/beholder leveres til ...
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P280: This phrase is currently not available
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.Gebrauchsnummern 12032723
V60-0164
Release VW G 13
EAN/GTIN 4046001581816

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse