G30 Kühlerfrostschutz

GLYSANTIN
G30 Kühlerfrostschutz

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

G30 Kühlerfrostschutz

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301: VED SVELGING:
P311: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P330: Skyll munnen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 13129353
53115792
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4042865001019

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse