VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 96,39 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 96,39
1 l Kan   nkr 237,50 per Liter
nkr 237,50

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P313: Søk legehjelp.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.Gebrauchsnummern 15233273
VE58024
Field of operation Bil
Release FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925
SAE J 1704
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 8710941580241

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse