VAICO

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

0,5 l Kan   nkr 409,04 per Liter
nkr 204,52
5 l Kan   nkr 101,76 per Liter
nkr 508,82

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P280: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P264: Vask ... grundig etter bruk.Gebrauchsnummern 10122744
10127350
V60-0074
V60-0111
Field of operation Bil
Release FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 Class 4
SAE J 1703
EAN/GTIN 4046001448447
4046001339790

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse