VALVOLINE

20 l Canister
nkr 3 729,25

nkr 186,46 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H290: Kan være etsende for metaller.
H302: Farlig ved svelging.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 15287069
867061
Viscosity 75W-140
EAN/GTIN 8710941020082

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse