Valvoline ATF

VALVOLINE
Valvoline ATF

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 213,29 per Liter
nkr 213,29
5 l Kan   nkr 122,48 per Liter
nkr 612,41

Produktdetaljer

Valvoline ATF

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 15287042
15287043
15287044
866885
866886
867092
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019550
8710941019543
8710941020235

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse