MATHY

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

300 mL Kan   nkr 625,30 per Liter
nkr 187,59
900 mL Kan   nkr 410,34 per Liter
nkr 369,31
1,5 l Kan   nkr 348,84 per Liter
nkr 523,26
3,6 l Kan   nkr 317,01 per Liter
nkr 1 141,24

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse