LIQUI MOLY

150 mL Kan
nkr 196,75

nkr 1 311,67 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14814868
3330
EAN/GTIN 4100420033308

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse